Предишна глава  Следваща глава
screen read
 

Първа книга Моисеева - Битие - Глава  1

Първа книга Моисеева - Битие - Глава  1

  1 В начало Бог сътвори небето и земята.

  2 А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.

  3 Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.

  4 Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.

  5 Светлината Бог нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде вечер, биде утро - ден един.

  6 И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. (Тъй и стана.)

  7 И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана.

  8 Твърдта Бог нарече небе. (И видя Бог, че това е добро.) Биде вечер, биде утро - ден втори.

  9 И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. (Водата под небето се събра на местата си, и се яви суша.)

10 Сушата Бог нарече земя, а събраните води - морета. И видя Бог, че това е добро.

11 И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе (по свой род и подобие), и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана.

12 И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро.

13 Биде вечер, биде утро - ден трети.

14 И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветляват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години;

15 да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана.

16 И създаде Бог двете големи светила; по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите;

17 и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,

18 да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро.

19 Биде вечер, биде утро - ден четвърти.

20 И рече Бог: да произведе водата влечуги, живи души; и птици да полетят над земята по небесната твърд. (Тъй и стана.)

21 И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни-влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро.

22 След това Бог ги благослови и рече: плодете се и множете се и пълнете водите в моретата, и птиците да се множат на земята.

23 Биде вечер, биде утро - ден пети.

24 И рече Бог: да произведе земята живи души според рода им, добитък и гадини, и земни зверове според рода им. Тъй и стана.

25 И създаде Бог земните зверове според рода им, и добитъка според рода му, и всички земни гадове според рода им. И видя Бог, че това е добро.

26 След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята.

27 И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.

28 И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.

29 И рече Бог: ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе - това ще ви бъде за храна;

30 а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка (гадина), която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия злак тревист. Тъй и стана.

31 И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро. Биде вечер, биде утро - ден шести.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0 Следваща глава