Първа книга Моисеева - Битие - Глава  2

Първа книга Моисеева - Битие - Глава  2

  Така бидоха свършени небето и земята и цялото им воинство.

  И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши.

  Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои дела, що бе сътворил и създал.

  Ето, тъй станаха небето и земята, при сътворението им, в онова време, когато Господ Бог създаде земята и небето,

  и всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не бе още никнала; защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята, и нямаше човек, който да я обработва,

  но пара се вдигаше от земята и оросяваше цялото земно лице.

  И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.

  И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.

  И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.

От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки.

Името на едната е Фисон: тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато;

златото на тая земя е добро; там има бдолах и камък оникс.

Името на втората река е Гихон (Геон); тя обикаля цялата земя Куш.

Името на третата река е Хидекел (Тигър): тя тече пред Асирия. Четвъртата река е Ефрат.

След това Господ Бог взе човека (когото създаде) и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази.

И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще ядеш;

а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.

И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.

Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици, и (ги) заведе при човека, за да види, как ще ги нарече той, та, както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й.

И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски зверове; но за човека не се намери помощник, нему подобен.

И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа той, взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът.

И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека.

И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.

И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха.


Тази глава в нормален вид